Przyczepa "Magda"

w pierwszej linii od zatoki
...

Przyczepa "Dudek"

Hobby Prestige 720
...

Przyczepa "Gosia"

. . . . . .
...

Przyczepa "Ania"

...

Przyczepa "Sopot"

Przyczepa "Arczi"

...
Posiadamy rowniez przyczepę kempingową na polu kempingowym w Sopocie. Przyczepa 5 osobowa. Przyczepa bardzo ładna wcześniej nigdy nie wynajmowana. Dostępne terminy od Czerwca do końca Sierpnia.

Regulamin

. . . . . .

Ogólne warunki zakwaterowania:

1. Zakwaterowanie nastąpi w dniu przyjazdu, po podpisaniu umowy z dołączonym do niej regulaminem i protokołem przekazania przyczepy kempingowej, po wpłaceniu kaucji w wysokości 1000 zł.

2. Koszt pozostawienia przyczepy nie sprzątniętejwynosi 200 PLN.

3. W razie nie przekazania przyczepy kempingowej po zakończeniu okresu zakwaterowania może narazić klienta na utratę kaucji, a w przypadku dokonania zniszczeń przekraczających wartość kaucji pociągnie dodatkowo odpowiedzialność materialną z tego tytułu oraz w sprawach spornych - cywilną przed Sądem Rejonowym.

4. W przyczepie kempingowej nie może zamieszkiwać więcej osób, poza ilością ustaloną w rezerwacji.

5. Stwierdzenie przez personel pola, większej liczby osób zamieszkujących w przyczepie może skutkować rozwiązaniem umowy zakwaterowania z winy klienta bez prawa zwrotu nie wykorzystanej kwoty za zakwaterowanie.

6. Doba w dniu przyjazdu zaczyna się o godz. 14.00, a w dniu wyjazdu kończy się o godz. 12.00.

7. Przekroczenie godziny opuszczenia przyczepy kempingowej wydłuża okres jej najmu o kolejną dobę rodząc skutki konieczności dopłaty za jedną dobę stawki zakwaterowania, a w przypadku braku takiej możliwości - kary w wysokości tejże stawki.

8. Przyjęcie rezerwacji potwierdza się drogą e-mailową w ciągu 7 dni po wpłaceniu zadatku w wysokości określonej w potwierdzeniu.

9. Dokonana wpłata zadatku wraz z potwierdzeniem wysłanym za pomocą E-maila jest dowodem dokonania rezerwacji.

10. Pozostałą kwotę należy wpłacić w dniu przyjazdu na pole kempingowe.

Copyright Chalupy Camp